Tuintip van week 36 || Uw gazon herstellen
 
Het gazon vormt voor veel tuinen een zeer belangrijk onderdeel.
Een mooi gazon is dan ook belangrijk, want ziet het gazon er niet uit dan lijkt een groot deel van de tuin haveloos.

Nog steeds hebben veel mensen de opvatting dat zo'n strook gras makkelijk te onderhouden is, even met de maaier erover kantjes knippen en.... Klaar.

DUS NIET.

Gazon bestaat uit verschillende grassoorten (blends).
Sommige kunnen goed tegen betreding, andere kunnen daarentegen weer goed tegen bijvoorbeeld droogte.
Sommige zijn teer en dicht opeen groeiend andere zijn stug, hard en polvormend.

Kwekers en anderen die zich bezig houden met het samenstellen van deze "blends" zijn voortdurend op zoek naar samenstellingen die ideaal zijn voor bepaalde omstandigheden.

Denkt u maar eens aan speelgazon (sterk) of voetbalvelden (zeer sterk en snel herstellend)
en er zijn siergazonmengsels (mooi fijn maar teer gras) maar ook grasmengsels voor de schaduw.

Uw gazon is dus eigenlijk niets anders dan een border met zeer laag gehouden grasplantjes dat bestaat uit een mengsel van grassoorten.

Daarom moet u uw gazon met zorg behandelen, we vereisen ook nog alwat van deze plantjes.

Zoals veelvuldige betreding, spelende kinderen, ravottende honden etc.

Uw gazon kan dus makkelijk beschadigen en zal dan hersteld moeten worden.

Daarover gaat deze tuintip.

Na beschadiging van het gazon door welke oorzaak ook, moet het gazon door u actief hersteld worden, de grasplantjes kunnen geen grote beschadigingen zelf (netjes) herstellen.

Methode 1

U kunt uw gazon herstellen door de volgende werkzaamheden uit te voeren.

-1 Maai uw gazon (normale hoogte)
-2 Ruw de plekken voor herstel iets op (met tuinhark)
-3 Neem een hoeveelheid graszaad en zaai deze over de opgeruwde plekken
-4 Hark het zaad iets onder

Na ongeveer 1 week zullen de plantjes ontkiemen en gaan groeien. Maai nu uw gazon nog een keer.
Na ongeveer 2 tot 3 weken zijn ze sterk genoeg voor een lichte betreding, u kunt nu uw gazon weer maaien tussen de 2e en 3e week even niet maaien.
Na de maaibeurt van de derde week kunt u het gazon licht bemesten met gazonmest.

Waarom pas na 3 weken bemesten?
- Het "oude" gazon groeit daardoor niet sneller dan het zaad kan ontkiemen, waardoor deze het ontkiemende plantje niet kan overwoekeren.
- Tijdens de ontkieming haalt het ontkiemende plantje zijn voedsel uit het zaadje en heeft dus op dat moment nog niets aan een mestgift.

Methode2

Doorzaaien.
Het kan ook zijn dat uw gazon niet echt is beschadigt maar te lijden heeft gehad van bijvoorbeeld droogte.
Bepaalde grassoorten uit de blends zijn dan verdwenen en het gazon ziet er iel en zanderig uit.

Handel dan als volgt

-1 Maai uw gazon
-2 Meng een hoeveelheid graszaad met fijn zand
-3 Strooi dit mengsel vervolgens over het totale gazon

Vervolgens gaat u verder zoals bij methode 1 na punt 4 beschreven wordt

Zorg wel voor voldoende water tijdens de ontkieming van de graszaadjes.

Na behandeling moet u het gazon zo min mogelijk betreden.

Eind augustus begin september is de juiste tijd om uw gazon te herstellen, de grond is dan nog relatief warm en niet te nat. 

reclame