De domeinnaam Tuinplannen.nl is TE KOOP

info@tuinplannen.nl
Tuinplannen.nl || Tuin, landschap, stad en cultuur informatie || Voor elke tuin- natuurliefhebber
  Tuinbedrijven in Nederland


 
.          
Home Tuin boeken pagina Tuinplannen-zoek Tuinplannen Linkpagina Contact/mailform Site Map
 
 
  Tuinbedrijf van de dag

Zaterdag Vijfentwintig Mei

4952
Noord Holland
Categorie  Hoveniers
Aar Hoveniersbedrijf Edwin vd
Zuidpolderstraat 229
2032PE
Haarlem
023-5402729


Tuinplannen.nl Tuinboeken advies
  Advertentie


Tuinplannen.nl || tuininformatie voor iedere tuinliefhebber
 

Meststoffen

Schuttingen

Last minute

Casino games online

Modelbaan scenery

houtbetonschutting

onlinetuinhout

Onkruidbestrijding

Blokhutten

Veilingen

Mister Casino

NLBieder - Scoor jouw koopje!

brt-greenhouse

betonnenschutting

Insectenbestrijding

Kapschuur

Kinderkleding

Back-Gammon online

bespaardeals.nl

tuinweelde

tuinkussen

Trap renovatie specialisten

Vergelijk cv ketel monteurs

Gevelrenovatie aanbrengen

Vuurtafels Happy Cocooning

katei-tuinmeubelen

tijdvoorjetuin

Tuinhout

Nubuiten.nl

last minute reizen

Modelbaan scenery

sierbestratingdiscounter

Dagaanbieding

Alles voor uw buitenleven

Mobiele telefoons

Veiling

Modelbaan elektronica

dewilde-sierbestrating

.
 
 
Sitemap voor Tuinplannen.nl, waarin opgenomen, alle tuin links op onze tuinsite, tuinbedrijven in uw gemeente of plaats
Tuinadvies, Snoeiadvies, Bemestingsadvies,


Tuinlinks


Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Drenthe :
Assen
Plaatsen in de gemeente Assen
Assen, Loon, Rhee, Ter Aard, Ubbena, Witten, Zeyerveen, Zeyerveld
Borger-Odoorn
Plaatsen in de gemeente Borger-Odoorn
Borger, Odoorn
Coevorden
Plaatsen in de gemeente Coevorden
't Haantje, Aalden, Achterste, Erm, Ballast, Benneveld, Bovensteenwijksmoer, Coevorden, Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, De Haar, De Kiel, Den Hool, Diphoorn, Erm, Gees, Geesbrug, Holsloot, Kibbelveen, Meppen, Nieuwe Krim, Nieuwlande, Noord-Sleen, Oosterhesselen, Padhuis, Schoonoord, Sleen, Steenwijksmoer Stieltjeskanaal, Veenhuizen, Vlieghuis, Vossebelt, Wachtum, Weijerswold, Wezup, Wezuperbrug, Zweeloo en Zwinderen
Tynaarlo
Plaatsen in de gemeente Tynaarlo
Eelde, Vries en Zuidlaren
De Wolden
Plaatsen in de gemeente De Wolden
De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde
Westerveld
Plaatsen in de gemeente Westerveld
Boschoord, Darp, Diever, Dieverbrug, Doldersum, Dwingeloo, Eemster, Frederiksoord, Geeuwenbrug, Havelte, Havelterberg, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Nijensleek, Oude Willem, Uffelte, Vledder, Vledderveen, Wapse, Wapserveen, Wateren, Westerveld, Wilhelminaoord, Wittelte en Zorgvlied
Midden Drenthe
Plaatsen in de gemeente Midden Drenthe
Balinge, Beilen, Bovensmilde, Brunsting, Bruntinge, Drijber, Elp, Eursinge, Garminge, Hijken, Hijkersmilde, Holthe, Hoogersmilde, Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen, Makkum, Mantinge, Nieuw-Balinge, Oranje, Orvelte, Smilde, Spier, Westerbork, Wijster, Witteveen, Zuidveld en Zwiggelte
Emmen
Plaatsen in de gemeente Emmen
Barger-Compascuum, Emmen, EmmerCompascuum, Erica, Klazienaveen, Nieuw Amsterdam-Veenoord, Nieuw Dordrecht, Nieuw Schoonebeek,Nieuw Weerdinge, Roswinkel, Schoonebeek, Weiteveen en Zwarte meer
Hoogeveen
Plaatsen in de gemeente Hoogeveen
Elim, Fluitenberg, Hollandsche Veld, Hoogeveen, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordsche Schut, Pesse, Stuifzand en Tiendeveen
Aa en Hunze
Plaatsen in de gemeente Aa en Hunze
Amen, Anderen, Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Balloo, Ballo, Eleveld
Meppel
Plaatsen in de gemeente Meppel
Broekhuizen, Kolderveen, Kolderveense Bovenboer, Meppel, Nijeveen, Nijeveense Bovenboer, Rogat en Schiphorst
Noordenveld
Plaatsen in de gemeente Noordenveld
Altena, Alteveer, Boerelaan, De Horst, De Pol, Een, Een-West, Foxwolde, Huis ter Heide, Langelo, Leutingewolde, Lieveren, Matsloot, Nietap, Nieuw-Roden, Noordenveld, Norg, Norgervaart, Peest, Peize, Peizermade, Peizerwold, Roden, Roderesch, Roderwolde, Sandebuur, Steenbergen, Terheijl, Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Flevoland:
Noordoostpolder
Plaatsen in de gemeente Noordoostpolder
Bant, Creil, Emmeloord, Ens, Espel, Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek
Almere
Plaatsen in de gemeente Almere
Almere, Almere buiten en Almere haven
Dronten
Plaatsen in de gemeente Dronten
Dronten
Lelystad
Plaatsen in de gemeente Lelystad
Lelystad, Swifterbant
Urk
Plaatsen in de gemeente Urk
Urk
Zeewolde
Plaatsen in de gemeente Zeewolde
Zeewolde

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Friesland:
Achtkarspelen
Plaatsen in de gemeente Achtkarspelen
Achtkarspelen, Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster, Harkema, Kootstertille, Surhuisterveen, Surhuizum,Twijzel en Twijzelerheide
Ameland
Plaatsen in de gemeente Ameland
Ballum, Buren, Hollum en Nes
Boarnsterhim
Plaatsen in de gemeente Boarnsterhim
Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Warstiens, Warten en Wergea
Bolsward
Plaatsen in de gemeente Bolsward
Bolsward
Dantumadeel
Plaatsen in de gemeente Dantumadeel
Broeksterwoude, Damwoude, De Valom, Driesum, Rinsumageest, Roodkerk, Sijbrandahuis, Veenwouden, Veenwoudsterwal, Wouterswoude en Zwaagwesteinde
Dongeradeel
Plaatsen in de gemeente Dongeradeel
Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens en Wierum
Ferwerderadiel
Plaatsen in de gemeente Ferwerderadiel
Blije, Burdaard, Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wanswert
Franekeradeel
Plaatsen in de gemeente Franekeradeel
Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum en Zweins
Gaasterlansleat
Plaatsen in de gemeente Gaasterlansleat
Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel en Wijckel
Harlingen
Plaatsen in de gemeente Harlingen
Harlingen, Midlum en Wijnaldum
Heerenveen
Plaatsen in de gemeente Heerenveen
Bontebok, De Knipe, Gersloot, Heerenveen, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband en Tjalleberd
Het Bildt
Plaatsen in de gemeente Het Bildt
Minnertsga, Oude Bildtzijl, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie en Westhoek
Kollumerland
Plaatsen in de gemeente Kollumerland
Augsbuurt, Burum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Munnekezijl, Oudwoude, Triemen, Veenklooster, Warfstermolen, Westergeest en Zwagerbosch
Leeuwarden
Plaatsen in de gemeente Leeuwarden
Goutum, Hempens, Leeuwarden, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Wirdum en Wytgaard
Leeuwarderadeel
Plaatsen in de gemeente Leeuwarderadeel
Britsum, Cornjum, Finkum, Hijum, Jelsum, Oude Leije en Stiens
Littenseradiel
Plaatsen in de gemeente Littenseradiel
Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, H
Menaldumadeel
Plaatsen in de gemeente Menaldumadeel
Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blessum, Boksum, Deinum, Dronrijp, Engelum, Marssum, Menaldum, Schingen, Slappeterp en Wier
Nijefurd
Plaatsen in de gemeente Nijefurd
Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, Warns en Workum
Lemsterland
Plaatsen in de gemeente Lemsterland
Bandsloot, Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer en Oosterzee
Ooststellingwerf
Plaatsen in de gemeente Ooststellingwerf
Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Oosterwolde, Ravenswoud en Waskemeer
Opsterland
Plaatsen in de gemeente Opsterland
Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkersl
Schiermonnikoog
Plaatsen in de gemeente Schiermonnikoog
Schiermonnikoog
Skarsterlan
Plaatsen in de gemeente Skarsterlan
Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhome, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Legemeer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast en Vegelinsoord
Smallingerland
Plaatsen in de gemeente Smallingerland
Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Go
Sneek
Plaatsen in de gemeente Sneek
Lo
Tytsjerksteradiel
Plaatsen in de gemeente Tytsjerksteradiel
Aldtsjerk, Burgum, Earnew
Vlieland
Plaatsen in de gemeente Vlieland
Vlieland
Weststellingwerf
Plaatsen in de gemeente Weststellingwerf
Blesdijke, Boijl, De Blesse, De Hoeve, Langelille, Munnekeburen, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijetrijne, Noordwolde, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldetrijne, Oosterstreek, Peperga, Scherpenzeel, Slijkenburg, Sonnega, Spanga, Steggerda, Ter Idzard, Vinkega, Wolvega en Zandhuizen
Wunseradiel
Plaatsen in de gemeente Wunseradiel
Allingawier, Arum, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons en Zurich
Wymbritseradiel
Plaatsen in de gemeente Wymbritseradiel
Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Gauw, Go

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Gelderland:
Arnhem
Plaatsen in de gemeente Arnhem
Arnhem, Deelen (ged.), Elden, Groenendaal en Schaarsbergen
Hattem
Plaatsen in de gemeente Hattem
Hattem
Heerde
Plaatsen in de gemeente Heerde
Heerde, Veessen, Vorchten en Wapenveld
Ermelo
Plaatsen in de gemeente Ermelo
Ermelo
Lichtenvoorde
Plaatsen in de gemeente Lichtenvoorde
Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender en Zieuwent
Kesteren
Plaatsen in de gemeente Kesteren
Kesteren
Lingewaard
Plaatsen in de gemeente Lingewaard
Angeren, Bemmel, Doornenburg, gendt, Haalderen, Huissen en Ressen
Lingewaal
Plaatsen in de gemeente Lingewaal
Asperen, Herwijnen, Heukelen, Spijk en Vuren
Maasdriel
Plaatsen in de gemeente Maasdriel
Alem, Heerewaarden, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Well
Aalten
Plaatsen in de gemeente Aalten
Aalten, Barlo, Bredevoort, Dale, Haart, Heurne, Ijzerlo, Lintelo
Angerlo
Plaatsen in de gemeente Angerlo
Angerlo, Bahr, Bevermeer, Bingerden, Giesbeek en Lathum
Millingen aan de Rijn
Plaatsen in de gemeente Millingen aan de Rijn
Millingen aan de Rijn
Neede
Plaatsen in de gemeente Neede
Broeke, Hoonte, Lochuizen, Neede, Noordijk en Rietmolen
Apeldoorn
Plaatsen in de gemeente Apeldoorn
Apeldoorn, Assel, Beekbergen, Beemte, Broekland, Engeland, Hoenderloo (ged.), Hoog-Soeren, Klarenbeek (ged.), Lieren, Loenen, Nieuw-Millingen, Oosterhuizen, Uddel, Ugchelen, Wenum, Wiesel, Zilven
Overbetuwe
Plaatsen in de gemeente Overbetuwe
Andelst, Driel, Elden, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Homoet, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten
Nijkerk
Plaatsen in de gemeente Nijkerk
Appel, Driedorp, Het Woud, Hoevelaken, Holk, Holkerveen, Kruishaar, Nijkerk, Nijkerkerveen, Prinsenkamp, Slichtenhorst en Wullenhoven
Neerijnen
Plaatsen in de gemeente Neerijnen
Est, Haaften, Heesselt, Hellouw, Neerijnen, Ophemert, Opijnen, Tuil, Varik en Waardenburg
Nunspeet
Plaatsen in de gemeente Nunspeet
Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten
Putten
Plaatsen in de gemeente Putten
Bijsteren, Diermen, Gerven, Halvinkhuizen, Hell, Hoef, Huinen, Koudhoorn, Krachtighuizen, Putten en Veenhuizerveld
Renkum
Plaatsen in de gemeente Renkum
Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze
Rheden
Plaatsen in de gemeente Rheden
De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren (ged.), Rheden, Spankeren en Velp
Rijnwaarden
Plaatsen in de gemeente Rijnwaarden
Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk en Tolkamer
Barneveld
Plaatsen in de gemeente Barneveld
Barneveld, De Glind, Garderen, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Stroe, Terschuur, Voorthuizen en Zwartebroek
Bergh
Plaatsen in de gemeente Bergh
's-Heerenberg, Azewijn, Beek, Braamt, Kilder, Lengel, Loerbeek, Stokkum, Vethuizen, Wijnbergen en Zeddam
Beuningen
Plaatsen in de gemeente Beuningen
Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen
Borculo
Plaatsen in de gemeente Borculo
Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo
Rozendaal
Plaatsen in de gemeente Rozendaal
Imbosch, Rozendaal en Terlet
Ruurlo
Plaatsen in de gemeente Ruurlo
Brinkmanshoek, De Bruil, De Haar, Heurne (ged.), Mari
Scherpenzeel
Plaatsen in de gemeente Scherpenzeel
Scherpenzeel
Steenderen
Plaatsen in de gemeente Steenderen
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Steenderen en Toldijk
Tiel
Plaatsen in de gemeente Tiel
Kapel-Avezaath, Tiel en Wadenoijen
Ubbergen
Plaatsen in de gemeente Ubbergen
Beek, Berg en Dal (ged.), Erlecom, Groenlanden, Kekerdom, Leuth, Ooij, Persingen en Ubbergen
Voorst
Plaatsen in de gemeente Voorst
Appen (Scheveld), Bussloo, De Vecht, Gietelo, Klarenbeek (ged.), Nijbroek, Posterenk, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Vorden
Plaatsen in de gemeente Vorden
Delden, Kranenburg, Linde, Mossel, Veldwijk, Vierakker, Vorden, Wichmond en Wildenborch
Wageningen
Plaatsen in de gemeente Wageningen
Wageningen
Warnsveld
Plaatsen in de gemeente Warnsveld
Warken en Warnsveld
Wehl
Plaatsen in de gemeente Wehl
Nieuw-Wehl en Wehl
Westervoort
Plaatsen in de gemeente Westervoort
Westervoort
Wijchen
Plaatsen in de gemeente Wijchen
Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik en Wijchen
Winterswijk
Plaatsen in de gemeente Winterswijk
Brinkheurne, Corle, Henxel, Huppel, Kotten, Meddo, Miste, Ratum, Winterswijk en Woold
Wisch
Plaatsen in de gemeente Wisch
Heelweg, Silvolde, Sinderen, Terborg, Varsseveld en Westendorp
Zaltbommel
Plaatsen in de gemeente Zaltbommel
Aalst, Bern, Brakel, Bruchem, Delwijnen, Gameren, Kerkwijk, Nederhemert, Nieuwaal, Poederoijen, Zaltbommel en Zuilichem
Zelhem
Plaatsen in de gemeente Zelhem
De Meene, Halle, Heidenhoek, Oosterwijk, Velswijk, Wassinkbrink, Winkelshoek en Zelhem
Zevenaar
Plaatsen in de gemeente Zevenaar
Babberich, Ooij, Oud Zevenaar en Zevenaar
Zutphen
Plaatsen in de gemeente Zutphen
Zutphen
Eibergen
Plaatsen in de gemeente Eibergen
Avest, Beltrum, Eibergen, Holterhoek, Hupsel, Lintvelde, Loo, Mallem, Old Eibergen, Rekken en Zwolle
Doesburg
Plaatsen in de gemeente Doesburg
Doesburg
Ede
Plaatsen in de gemeente Ede
Bennekom, De Klomp, Deelen (ged.), Ede, Ederveen, Harskamp, Hoenderloo (ged.), Lunteren, Otterlo, Wekerom
Epe
Plaatsen in de gemeente Epe
't Laar, Boschhoek, Dijkhuizen, Emst, Epe, Gortel, Hegge, Laarstraat, Lobrink, Niersen, Oene, Schaveren, Tongeren, Vaassen, Vemde, Westendorp, Wissel en Zuuk
Doetinchem
Plaatsen in de gemeente Doetinchem
Dichteren, Doetinchem, Gaanderen, IJzevoorde en Langerak
Lochem
Plaatsen in de gemeente Lochem
Barchem, Laren en Lochem
Nijmegen
Plaatsen in de gemeente Nijmegen
Lent, Nijmegen, Oosterhout en Ressen
Groesbeek
Plaatsen in de gemeente Groesbeek
Berg en Dal (ged.), De Horst, Groesbeek en Heilig Landstichting
Bronckhorst
Plaatsen in de gemeente Bronckhorst
Achter-Drempt, Baak, Bekveld, Bronkhorst, De Meene, Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle, Halle-Heide, Halle-Nijman, Heidenhoek, Hengelo, Heurne (ged), Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag-Keppel, Linde, Medler, Mossel, Noordink, Olburgen, Oosterwijk, Rha, Steenderen, Toldijk, Varssel, Veldhoek (ged), Veldwijk, Velswijk, Vierakker, Voor-Drempt, Vorden, Wassinkbrink, Wichmond, Wildenborch, Winkelshoek, Wittebrink en Zelhem
Montferland
Plaatsen in de gemeente Montferland
Azewijn, Beek, Braamt, Didam, Greffelkamp, 's-Heerenberg, Holthuizen, Kilder, Lengel, Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk, Oud-Dijk, Stokkum, Vethuizen, Wijnbergen en Zeddam
Harderwijk
Plaatsen in de gemeente Harderwijk
Harderwijk en Hierden
Oude IJsselstreek
Plaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek
Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg-Oost, Heelweg-West, Megchelen, Netterden, Silvolde, Sinderen, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Voorst en Westendorp
Berkelland
Plaatsen in de gemeente Berkelland
Achterveld, Avest, Beltrum, Borculo, Brinkmanshoek, Broeke, De Bruil, De Haar, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarlo, Heurne (ged), Holterhoek, Hoonte, Hupsel, Lintvelde, Lochuizen, Loo, Mallem, Neede, Noordijk, Noordijkerveld, Olden Eibergen, Rekken, Rietmolen, Ruurlo en Veldhoek (ged)
Brummen
Plaatsen in de gemeente Brummen
Brummen, Eerbeek, Empe, Hall, Laag-Soeren (ged.), Leuvenheim, Oeken, Tonden en Voorstonden
Geldermalsen
Plaatsen in de gemeente Geldermalsen
Acquoy, Beesd, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Geldermalsen, Gellicum, Meteren, Rhenoy, Rumpt en Tricht
Culemborg
Plaatsen in de gemeente Culemborg
Culemborg

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Groningen:
Haren
Plaatsen in de gemeente Haren
Essen, Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen en Paterswolde (ged)
Veendam
Plaatsen in de gemeente Veendam
Bareveld, Borgercompagnie (ged.), Kibbelgaarn, Korte Akkers, Numero Dertien, Ommelanderwijk, Tripscompagnie (Ged.), Veendam, Wildervank, Wildervanksterdallen en Zuidwending
Winschoten
Plaatsen in de gemeente Winschoten
Bovenburen en Winschoten
Zuidhorn
Plaatsen in de gemeente Zuidhorn
Aalsum, Aduard, Balmahuizen, Briltil, De Poffert, Den Horn, Diepswal, Englum, Fransum, Gaarkeuken, Grijpskerk, Heereburen, Hoogemeeden, Kenwerd, Kommerzijl, Lauwerzijl, Niehove, Niezijl, Noorderburen, Noordhorn, Oldehove, Pieterzijl, Ruigezand, Saaksum, Selwerd, Visvliet en Zuidhorn
Appingedam
Plaatsen in de gemeente Appingedam
Appingedam, Garreweer, Jukwerd, Laskwerd, Marsum, Oling, Opwierde, Solwerd en Tjamsweer
Bedum
Plaatsen in de gemeente Bedum
Bedum, Ellerhuizen, Noordwolde, Onderdendam, Westerdijkshorn en Zuidwolde
Groningen
Plaatsen in de gemeente Groningen
Dorkwerd (Ged.), Engelbert, Euvelgunne, Groningen, Hoogkerk, Leegkerk, Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug, Roodehaan, Ruischerbrug, Vierverlaten
Vlagtwedde
Plaatsen in de gemeente Vlagtwedde
't Schot, Bakovensmee, Barnflair, Borgerveld, Bourtange, Burgemeester-Beinsdorp, Ellersinghuizen, Hanetange, Harpel, Jipsingboermussel, Jipsingboertange, Jipsinghuizen, Lammerweg, Laude, Laudermarke, Lauderzwarteveen, Leemdobben, Maten, Munnekemoer, Pallert, Plaggenborg, Rennebourg, Rijsdam, Roelage, Sellingen, Sellingerbeetse, Stakenborg, Stobben, Ter Apel, Ter Apelkanaal, Ter Borg, Ter Haar, Ter Wisch, Veele, Vlagtwedde, Vlagtwedder-Veldhuis, Weende, Weite, Wessingtange, Wollingboermarke, Wollinghuizen, Zandberg, en Zuidveld
Delfzijl
Plaatsen in de gemeente Delfzijl
Bierum, Biessum, Borgsweer, Delfzijl, Farmsum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Meedhuizen, Spijk, Termunten, Termunterzijl, Uitwierde, Wagenborgen, Weiwerd en Woldendorp
Ten Boer
Plaatsen in de gemeente Ten Boer
Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer (ged.), Wittewierum en Woltersum
Grootegast
Plaatsen in de gemeente Grootegast
Doezum, Faan, Grootegast, Kornhorn, Lutjegast, Niekerk, Oldekerk, Opende en Sebaldeburen
Hoogezand-Sappemeer
Plaatsen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer
Foxham, Foxhol, Hoogezand, Kalkwijk, Kiel-Windeweer, Kropswolde, Sappemeer, Waterhuizen en Westerbroek
Leek
Plaatsen in de gemeente Leek
Enumatil, Leek, Lettelbert, Midwolde, Oostwold, Tolbert en Zevenhuizen
Loppersum
Plaatsen in de gemeente Loppersum
't Zandt, Eekwerd, Eekwerderdraai, Eenum, Fraamklap, Garrelsweer, Garsthuizen, Hoeksmeer, Huizinge, Kolhol, Leermens, Loppersum, Lutjewijtwerd, Merum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum Wirdumerdraai, Zeerijp en Zijldijk
Stadskanaal
Plaatsen in de gemeente Stadskanaal
Alteveer, Barlage, Blekslage, Braamberg, Ceresdorp, Holte, Horsten, Kopstukken, Mussel, Musselkanaal, Onstwedde, Oomsberg, Smeerling, Stadskanaal, Sterenborg, Ter Maarsch, Veenhuizen, Vledderhuizen, Vledderveen en Wessinghuizen
Bellingwedde
Plaatsen in de gemeente Bellingwedde
Bellingwolde, Blijham, Klein-Ulsda, Oudeschans, Rhederbrug, Veelerveen , Vriescheloo, Wedde en Wedderveer
Scheemda
Plaatsen in de gemeente Scheemda
Heiligerlee, Midwolda, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda, Oostwold, Scheemda, 't Waar en Westerlee
Slochteren
Plaatsen in de gemeente Slochteren
Froombosch, Harkstede, Hellum, Kolham, Lageland, Luddeweer, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steendam, Tjuchem en Woudbloem

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Limburg:
Maastricht
Plaatsen in de gemeente Maastricht
Maastricht
Arcen en Velden
Plaatsen in de gemeente Arcen en Velden
Arcen, Lomm en Velden
Ambt Montfort
Plaatsen in de gemeente Ambt Montfort
Montfort, Posterholt en Sint Odilienberg
Beek
Plaatsen in de gemeente Beek
Beek, Geverik, Groot Genhout, Kelmond, Klein Genhout, Neerbeek en Spaubeek
Heerlen
Plaatsen in de gemeente Heerlen
Heerlen, Heerlerheide, Hoensbroek en Welten
Beesel
Plaatsen in de gemeente Beesel
Beesel, Offenbeek en Reuver
Bergen
Plaatsen in de gemeente Bergen
Afferden, Aijen, Bergen, Nieuw Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi
Brunssum
Plaatsen in de gemeente Brunssum
Brunssum en Treebeek
Echt-Susteren
Plaatsen in de gemeente Echt-Susteren
Aasterberg, Baakhoven, Berkelaar, Dieteren, Echt, Echterbosch, Gebroek, Heide, Hingen, Illikhoven, Kokkelert, Koningsbosch, Mariahoop, Nieuwstadt, Oevereind, Ophoven, Oud-Roosteren, Peij, Roosteren, Schilberg, Sint Joost, Slek, Susteren en Visserweert
Eijsden
Plaatsen in de gemeente Eijsden
Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch Oost-Maarland, Rijckholt en Withuis
Gennep
Plaatsen in de gemeente Gennep
Aaldonk, Dam, De Looi, Diekendaal, Gennep, Heijen, Hekkens, Milsbeek, Ottersum, Smele, Ven-Zelderheide en Zelder
Gulpen en Witten
Plaatsen in de gemeente Gulpen en Witten
Beertsenhoven, Beutenaken, Billinghuizen, Bissen, Bommerig, Cartils, Crapoel, Dal, De Hut, Elkenrade, Elzet, Epen, Eperheide, Etenaken, Euverem, Eys, Eyserheide, Gulpen, Heijenrath, Hilleshagen, H
Haelen
Plaatsen in de gemeente Haelen
Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem
Heel
Plaatsen in de gemeente Heel
Beegden, Heel, Panheel en Wessem
Heythuysen
Plaatsen in de gemeente Heythuysen
Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen en Oler.
Horst aan de Maas
Plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas
America, Broek, Broekeind, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Californie, De Steegh, Griendtsveen, Grubbenvorst, Hegelsom, Homberg, Horst, Houthuizen, Lottum, Lovendaal, Melderslo, Meterik, Raaieind, Wielder en Zwaanenheike
Hunsel
Plaatsen in de gemeente Hunsel
Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter
Kerkrade
Plaatsen in de gemeente Kerkrade
Bleijerheide, Eygelshoven en Kerkrade
Kessel
Plaatsen in de gemeente Kessel
Broek, Donk, Hout, Kessel, Kesseleik, Oijen, Spurkt en Veers
Landgraaf
Plaatsen in de gemeente Landgraaf
Landgraaf, Nieuwenhagen, Schaesberg, Ubach en over Worms
Maasbracht
Plaatsen in de gemeente Maasbracht
Bilt, Brandt, De Weerd, Eiland, Laak, Linne, Maasbracht, Oh
Maasbree
Plaatsen in de gemeente Maasbree
Baarlo en Maasbree
Margraten
Plaatsen in de gemeente Margraten
't Rooth, Banholt, Bemelen, Bergenhuizen, Bruisterbosch, Cadier en Keer, Eckelrade, Gasthuis, Groot-Welsden, Herkenrade, Honthem, Klein Welsden, Margraten, Mheer, Moerslag, Noorbeek, Scheulder, Schey, Schilberg (ged.), Sint Antoniusbank, Sint Geertruid, Terhorst, Terlinden, Termaar, Ulvend en Wolfshuis
Meerlo en Wanssum
Plaatsen in de gemeente Meerlo en Wanssum
Blitterswijck, Geysteren, Meerlo, Swolgen, Tienray en Wanssum
Meerssen
Plaatsen in de gemeente Meerssen
Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten
meijel
Plaatsen in de gemeente meijel
Meijel
Mook en Middelaar
Plaatsen in de gemeente Mook en Middelaar
Middelaar, Molenhoek(ged.), Mook en Plasmolen
Nuth
Plaatsen in de gemeente Nuth
Aalbeek, Hulsberg, Nuth, Schimmert, Vaesrade (ged.) en Wijnandsrade
Sittard-Geleen
Plaatsen in de gemeente Sittard-Geleen
Born, Buchten, Einighausen, Geleen, Graetheide, Grevenbicht, Guttecoven, Holtum, Hondsbroek, Limbricht, Munstergeleen, Obbicht, Papenhoven, Sittard en Windraak
Venray
Plaatsen in de gemeente Venray
Castenray, Heide, Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum, Smakt, Venray, Veulen, Vredepeel en Ysselsteyn
Stein
Plaatsen in de gemeente Stein
Berg a/d Maas, Catsop, Elsloo, Maasband, Meers, Nattenhoven, Stein en Urmond
Venlo
Plaatsen in de gemeente Venlo
't Ven,Belfeld, Blerick, Boekend, Hout-Blerick, Steyl, Tegelen en Venlo

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Noord Brabant:
Veghel
Plaatsen in de gemeente Veghel
Veghel
Uden
Plaatsen in de gemeente Uden
Uden, Volkel
Waalwijk
Plaatsen in de gemeente Waalwijk
Capelle, Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik
Grave
Plaatsen in de gemeente Grave
Escharen, Gassel, Grave en Velp
Aalburg
Plaatsen in de gemeente Aalburg
Aalburg, Babyloni
Oisterwijk
Plaatsen in de gemeente Oisterwijk
Heukelom, Moergestel en Oisterwijk
Helmond
Plaatsen in de gemeente Helmond
Brouwhuis, Helmond, Mierlo-Hout en Stiphout
Lith
Plaatsen in de gemeente Lith
Het Wild, Kessel, Lith, Lithoijen, Maren, Maren-Kessel, Oijen en Teeffelen
Someren
Plaatsen in de gemeente Someren
Lierop, Someren, Someren-Eind, en Somerensche Heide
Etten-Leur
Plaatsen in de gemeente Etten-Leur
Etten-Leur
Rucphen
Plaatsen in de gemeente Rucphen
Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge
Goirle
Plaatsen in de gemeente Goirle
Goirle en Riel
Alphen-Chaam
Plaatsen in de gemeente Alphen-Chaam
't Zand, Alphen, Cauwelaar, Chaam, Druisdijk, Galder, Geersbroek, Ginderdoor, Grazen, Heikant, Houtgoor, Kwaalburg, Legh, Notsel, Rakens, Strijbeek en Terover
Asten
Plaatsen in de gemeente Asten
Asten, Heusden en Ommel
Baarle-Nassau
Plaatsen in de gemeente Baarle-Nassau
Baarle-Nassau, Castelr
Bergeijk
Plaatsen in de gemeente Bergeijk
Bergeijk, Boscheind, Braambosch, Hof, Loo, Loveren, Luyksgestel, Riethoven, Rijt, Sengelsbroek, Walik, Weebosch en Westerhoven
Bergen op Zoom
Plaatsen in de gemeente Bergen op Zoom
Bergen op Zoom, Halsteren, Heimolen, Kladde Klutsdorp en Lepelstraat
Bernheze
Plaatsen in de gemeente Bernheze
Dinther, Heesch, Heeswijk, Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch
Best
Plaatsen in de gemeente Best
Best
Bladel
Plaatsen in de gemeente Bladel
Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel
Boekel
Plaatsen in de gemeente Boekel
Boekel en Venhorst
Boxmeer
Plaatsen in de gemeente Boxmeer
Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem
Boxtel
Plaatsen in de gemeente Boxtel
Boxtel, Lennisheuvel en Liempde
Breda
Plaatsen in de gemeente Breda
Bavel, Breda, De Rith, Effen, Eikberg, Haagse Beemden, Hoeveneind, Kerkeind, Lies, Prinsenbeek, Roosberg, Strikberg, Teteringen en Ulvenhout
Cranendonck
Plaatsen in de gemeente Cranendonck
Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk
Valkenswaard
Plaatsen in de gemeente Valkenswaard
Borkel, Dommelen, Schaft en Valkenswaard
Nuenen
Plaatsen in de gemeente Nuenen
Eeneind, Gerwen, Nederwetten en Nuenen
Steenbergen
Plaatsen in de gemeente Steenbergen
De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen
Oss
Plaatsen in de gemeente Oss
Berghem, Demen, Dennenburg, Deursen, Dieden, Haren, Herpen, Huisseling, Keent, Koolwijk, Macharen, Megen, Neerlangel, Neerloon, Oss, Overlangel en Ravenstein
Heusden
Plaatsen in de gemeente Heusden
Doeveren, Drunen, Elshout, Haarsteeg, Hedikhuizen, Heesbeen, Herpt, Heusden, Nieuwkuijk, Oud-Heusden en Vlijmen
Roosendaal
Plaatsen in de gemeente Roosendaal
Heerle, Moerstraten, Nispen, Roosendaal, Wouw en Wouwse Plantage
Moerdijk
Plaatsen in de gemeente Moerdijk
Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Klundert, Langeweg, Moerdijk, Nieuwemolen, Noordhoek, Noordschans, Oudemolen, Standdaarbuiten, Tonnekreek, Willemstad, Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Zwingelspaan
Sint-Oedenrode
Plaatsen in de gemeente Sint-Oedenrode
Boskant, Nijnsel, Olland en Sint-Oedenrode
Deurne
Plaatsen in de gemeente Deurne
Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden
Haldenberge
Plaatsen in de gemeente Haldenberge
Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat
Geertruidenberg
Plaatsen in de gemeente Geertruidenberg
Geertruidenberg, Keizersveer (ged), Raamsdonk en Raamsdonksveer
Eindhoven
Plaatsen in de gemeente Eindhoven
Centrum, Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid
Eersel
Plaatsen in de gemeente Eersel
Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre
Heeze-Leende
Plaatsen in de gemeente Heeze-Leende
Heeze, Leende en Sterksel
Gilze en Rijen
Plaatsen in de gemeente Gilze en Rijen
Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen.
Tilburg
Plaatsen in de gemeente Tilburg
Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout
Landerd
Plaatsen in de gemeente Landerd
Reek, Schaijk en Zeeland.
Werkendam
Plaatsen in de gemeente Werkendam
Dussen, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam
Son en Breugel
Plaatsen in de gemeente Son en Breugel
Breugel, Ekkersrijt, Son, Son en Breugel
Sint Anthonis
Plaatsen in de gemeente Sint Anthonis
Landhorst,Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek
s-Hertogenbosch
Plaatsen in de gemeente s-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel, Engelen, Hintham, Kruisstraat, Meerwijk, Orthen en Rosmalen

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Noord Holland:
Amsterdam
Plaatsen in de gemeente Amsterdam
Amsterdam, Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert, Driemond, Durgerdam, Holysloot, Osdorp, Ransdorp, Sloten, Sloterdijk, Slotervaart, Watergraafsmeer en Zunderdorp
Aalsmeer
Plaatsen in de gemeente Aalsmeer
Aalsmeer en Kudelstaart
Alkmaar
Plaatsen in de gemeente Alkmaar
Alkmaar, Koedijk en Oudorp
Schagen
Plaatsen in de gemeente Schagen
Schagen en St. Maartensbrug
Zijpe
Plaatsen in de gemeente Zijpe
't Zand, Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug en Sint Maartensvlotbrug
Den Helder
Plaatsen in de gemeente Den Helder
Den Helder, Huisduinen en Julianadorp
Anna Paulowna
Plaatsen in de gemeente Anna Paulowna
Anna Paulowna, Breezand, Gelderse Buurt, Kleine Sluis, Spoorbuurt, Van Ewijcksluis en Wieringerwaard
Harenkarspel
Plaatsen in de gemeente Harenkarspel
't Rijpje, Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, Kalverdijk, Kerkbuurt, Krabbendam, Schoorldam (ged.), Sint Maarten, Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland en Warmenhuizen
Bergen (NH)
Plaatsen in de gemeente Bergen (NH)
Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond, Egmond a/d Hoef, Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Groet, Hargen, Schoorl en Schoorldam (ged.)
Castricum
Plaatsen in de gemeente Castricum
Akersloot, Bakkum, Bakkum-Noord, Castricum, Castricum aan Zee, De Woude en Limmen
Beverwijk
Plaatsen in de gemeente Beverwijk
Beverwijk en Wijk aan Zee
Blaricum
Plaatsen in de gemeente Blaricum
Blaricum en Craailo
Bloemendaal
Plaatsen in de gemeente Bloemendaal
Aerdenhout, Bloemendaa,l Bloemendaal aan Zee, Overveen en Vogelenzang
Bussum
Plaatsen in de gemeente Bussum
Bussum
Diemen
Plaatsen in de gemeente Diemen
Diemen
Drechterland
Plaatsen in de gemeente Drechterland
Hoogkarspel, Oosterblokker, Westwoud en Wijzend
Edam-Volendam
Plaatsen in de gemeente Edam-Volendam
Edam en Volendam
Enkhuizen
Plaatsen in de gemeente Enkhuizen
Enkhuizen, Oosterdijk en Westeinde
Graft-de-Rijp
Plaatsen in de gemeente Graft-de-Rijp
De Rijp, Graft, Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk, Starnmeer en West-Graftdijk
Haarlem
Plaatsen in de gemeente Haarlem
Haarlem, Schalkwijk en Spaarndam (ged.)
Haarlemmerliede
Plaatsen in de gemeente Haarlemmerliede
Haarlemmerliede, Halfweg, Penningsveer, Ruigoord, Spaarndam en (ged.) Spaarnwoude
Haarlemmermeer
Plaatsen in de gemeente Haarlemmermeer
Aalsmeerderbrug, Abbenes, Badhoevedorp, Beinsdorp, Boesingheliede, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, De Hoek, Hoofddorp, Kabel, Leimuiderbrug, Lijnden, Lisserbroek, Nieuw-Vennep, Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Oude Meer, Rijsenhout, Rozenburg, Schiphol, Schiphol/Rijk,Vijfhuizen, Weteringbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg
Huizen
Plaatsen in de gemeente Huizen
Huizen
Heemskerk
Plaatsen in de gemeente Heemskerk
Heemskerk
Heemstede
Plaatsen in de gemeente Heemstede
Heemstede
Wijdemeren
Plaatsen in de gemeente Wijdemeren
Ankeveen, Boomhoek, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Muyeveld, Nederhorst den Berg, Nieuw-Loosdrecht en Oud-Loosdrecht
Oostzaan
Plaatsen in de gemeente Oostzaan
Oostzaan
Hoorn
Plaatsen in de gemeente Hoorn
Blokker, Hoorn en Zwaag
Opmeer
Plaatsen in de gemeente Opmeer
Aartswoud, De Weere, Gouwe, Hoogwoud, Opmeer, Spanbroek, Wadway en Zandwerven
Wormerland
Plaatsen in de gemeente Wormerland
Jisp, Neck, Oostknollendam, Spijkerboor, Wijdewormer en Wormer
Heerhugowaard
Plaatsen in de gemeente Heerhugowaard
Broekhorn, Butterhuizen, De Noord, Draai, Frik, Heerhugowaard, Kabel, 't Kruis, Veenhuizen en Verlaat
Velsen
Plaatsen in de gemeente Velsen
Driehuis, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid en Velserbroek
Medemblik
Plaatsen in de gemeente Medemblik
Medemblik
Schiedam
Plaatsen in de gemeente Schiedam
Schiedam
Zwanenburg
Plaatsen in de gemeente Zwanenburg
Zwanenburg
Hollands Kroon
Plaatsen in de gemeente Hollands Kroon
Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard, Van ewijksluis, Nieuwesluis, Winkel, t Veld, Nieuwe Niedorp, Kolhorn, Barsingerhorn, Oude Niedorp, Lutjewinkel, Zijdewind, Haringhuizen, Hippolytushoef, Den Oever, Oosterland, Westerland, Slootdorp, Wieringerwerf, Middenmeer, Kreileroord.

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Overijssel:
Hengelo
Plaatsen in de gemeente Hengelo
Beckum, Oele, Hengelo
Almelo
Plaatsen in de gemeente Almelo
Aadorp, Almelo, Bornerbroek (deel)
Enschede
Plaatsen in de gemeente Enschede
Boekelo, Enschede, Glanebrug, en Usselo
Hof van Twente
Plaatsen in de gemeente Hof van Twente
Ambt Delden, Azelo (deel), Bentelo, Stad Delden, Deldenerbroek, Deldeneresch, Diepenheim, Elsen, Elsenerbroek, Goor, Hengevelde, Herike, Kerspel-Goor, Markelo, Markelosebroek, Markvelde Stokkum en Zeldam
Olst Wijhe
Plaatsen in de gemeente Olst Wijhe
Boerhaar, Boskamp, Den Nul, Duur, Elshof, Fortmond, Hengforden, Herxen Marle, Middel, Olst, Welsum, Wesepe en Wijhe
Haaksbergen
Plaatsen in de gemeente Haaksbergen
Buurse, Haaksbergen en Sint Isidorushoeve
Zwolle
Plaatsen in de gemeente Zwolle
Wijthmen en Zwolle
Steenwijkerland
Plaatsen in de gemeente Steenwijkerland
Baarlo, Baars, Barsbeek, Basse, Blankenham, Blauwe Hand, Blokzijl, De-Schutsloot, Belt, De Bult, De Klosse, De Pol, Doosje, Dwarsgracht, Eesveen, Giethoorn, Heetveld, IJsselham, Jonen, Kadoelen, Kalenberg, Kallenkote, Kuinre, Leeuwte, Marijenkampen, Moespot, Muggenbeet, Nederland, Oldemarkt, Onna, Ossenzijl, Paasloo, Roekebosch, Ronduite, Scheerwolde, Sint Jansklooster, Steenwijk, Steenwijkerwold, Tuk, Vollenhove, Wanneperveen, Wetering, Willemsoord, Wittepaarden en Zuidveen
Deventer
Plaatsen in de gemeente Deventer
Colmschate, Deventer, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar
Hardenberg
Plaatsen in de gemeente Hardenberg
Ane, Anerveen, Anevelde, Balkbrug, Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Collendoorn, De Krim, Dedemsvaart, Den Velde, Diffelen, Gramsbergen, Hardenberg, Heemserveen, Holtheme, Holthone, Hoogenweg, Kloosterhaar, Loozen, Lutten, Mari
Ommen
Plaatsen in de gemeente Ommen
Archem, Arr
Borne
Plaatsen in de gemeente Borne
Borne, Bornerbroek (deels), Hertme en Zenderen
Oldenzaal
Plaatsen in de gemeente Oldenzaal
Oldenzaal
Raalte
Plaatsen in de gemeente Raalte
Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, MariŽnheem en Nieuw Heeten.
Bathmen
Plaatsen in de gemeente Bathmen
Apenhuizen, Bathmen, Dortherhoek, Loo, Pieriksmars en Zuid-Loo
Dinkelland
Plaatsen in de gemeente Dinkelland
Agelo, Breklenkamp, Denekamp, Deurningen, Lattrop, Nutter, Ootmarsum Oud-Ootmarsum, Rossum, Saasveld, Tilligte en Weerselo
Dalfsen
Plaatsen in de gemeente Dalfsen
Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen en Oudleusen
Hellendoorn
Plaatsen in de gemeente Hellendoorn
Daarle, Daarlerveen, Eelen en Rhaan, Egede, Haarle, Hankate, Hellendoorn, Hulsen, Marle en Nijverdal
Kampen
Plaatsen in de gemeente Kampen
's-Heerenbroek, Grafhorst, IJsselmuiden, Kampen, Kamperveen, Mastenbroek, (ged.) Wilsum en Zalk
Losser
Plaatsen in de gemeente Losser
Beuningen, De Lutte, Glane, Losser en Overdinkel
Rijssen-Holten
Plaatsen in de gemeente Rijssen-Holten
Beuseberg, De Borkeld, Dijkerhoek(kern), Espelo, Holten(kern), Holterberg, Holterbroek, Lichtenberg, Look, Neerdorp, Rijssen(kern)
Staphorst
Plaatsen in de gemeente Staphorst
IJhorst, Lankhorst, Rouveen en Staphorst
Tubbergen
Plaatsen in de gemeente Tubbergen
Albergen, Fleringen, Geesteren, Haarle, Harbrinkhoek, Hezingen, Langeveen, Mander, Manderveen, Maria Parochie, Reutum, Tubbergen en Vasse
Twenterand
Plaatsen in de gemeente Twenterand
Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vriezenveensewijk, Vroomshoop, Weitemanslanden, Westerhaar en Westerhoeve
Wierden
Plaatsen in de gemeente Wierden
Enter, Hooge Hexel, IJpelo, Notter, Rectum, Wierden en Zuna
Zwartewaterland
Plaatsen in de gemeente Zwartewaterland
Baarlo, De Velde, Genemuiden, Hasselt, Kamperzeedijk (ged.), Mastenbroek (ged.), Zwartewatersklooster en Zwartsluis

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Utrecht:
Abcoude
Plaatsen in de gemeente Abcoude
Abcoude en Baambrugge
Amerongen
Plaatsen in de gemeente Amerongen
Amerongen, Elst (ged.) en Overberg
Amersfoort
Plaatsen in de gemeente Amersfoort
Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen en Stoutenburg Noord
Veenendaal
Plaatsen in de gemeente Veenendaal
Veenendaal
Leusden
Plaatsen in de gemeente Leusden
Achterveld, Leusden en Stoutenburg
Utrecht
Plaatsen in de gemeente Utrecht
De Meern, Haarzuilens, Utrecht en Vleuten
Rhenen
Plaatsen in de gemeente Rhenen
Achterberg, Elst (ged.) en Rhenen
De Bilt
Plaatsen in de gemeente De Bilt
Achttienhoven-Westbroek, Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek
Baarn
Plaatsen in de gemeente Baarn
Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche
Breukelen
Plaatsen in de gemeente Breukelen
Breukelen, Gieltjesdorp, Kockengen, Kortrijk, Nieuwer-Ter-Aa, Nijenrode, Oud-Aa, Oukoop, Portengen en Spengen
Bunnik
Plaatsen in de gemeente Bunnik
Bunnik, Odijk en Werkhoven
Bunschoten
Plaatsen in de gemeente Bunschoten
Bunschoten, Eemdijk, Spakenburg en Zevenhuizen
De Ronde Venen
Plaatsen in de gemeente De Ronde Venen
Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis
Driebergen-Rijsenburg
Plaatsen in de gemeente Driebergen-Rijsenburg
Driebergen en Rijsenburg
Doorn
Plaatsen in de gemeente Doorn
Doorn
Leersum
Plaatsen in de gemeente Leersum
Darthuizen en Leersum
Eemnes
Plaatsen in de gemeente Eemnes
Eemnes
Houten
Plaatsen in de gemeente Houten
't Goy, Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal
IJsselstein
Plaatsen in de gemeente IJsselstein
IJsselstein
Loenen
Plaatsen in de gemeente Loenen
Loenen, Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht en Vreeland
Lopik
Plaatsen in de gemeente Lopik
Benschop, Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek, Polsbroekerdam en Uitweg
Maarn
Plaatsen in de gemeente Maarn
Maarn en Maarsbergen
Maarssen
Plaatsen in de gemeente Maarssen
Maarssen, Maarssenbroek, Oud-Maarsseveen, Oud-Zuilen en Tienhoven
Montfoort
Plaatsen in de gemeente Montfoort
Linschoten en Montfoort
Nieuwegein
Plaatsen in de gemeente Nieuwegein
Jutphaas en Vreeswijk
Oudewater
Plaatsen in de gemeente Oudewater
Hekendorp, Oudewater, Papekop en Snelrewaard
Renswoude
Plaatsen in de gemeente Renswoude
Renswoude
Soest
Plaatsen in de gemeente Soest
Soest, Soestdijk, Soestduinen en Soesterberg
Wijk bij Duurstede
Plaatsen in de gemeente Wijk bij Duurstede
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
Woerden
Plaatsen in de gemeente Woerden
De Meye, Harmelen, Kamerik, Kanis, Woerden en Zegveld
Woudenberg
Plaatsen in de gemeente Woudenberg
Woudenberg
Zeist
Plaatsen in de gemeente Zeist
Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Zeeland:
Axel
Plaatsen in de gemeente Axel
Axel, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe
Borsele
Plaatsen in de gemeente Borsele
's-Gravenpolder, 's-Heer-Abtskerke, 's-Heerenhoek, Baarland, Borsele, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande
Schouwen-Duiveland
Plaatsen in de gemeente Schouwen-Duiveland
Brijdorpe, Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Burgh-Haamstede, Burghsluis, Dreischor, Elkerzee, Ellemeet (ged.), Haamstede, Kerkwerve, Loopers, Kapelle, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Scharendijke, Schuddebeurs, Serooskerke, Sirjansland, Westenschouwen, Zierikzee en Zonnemaire
Terneuzen
Plaatsen in de gemeente Terneuzen
Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Spui (ged.), Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag, Zandstraat en Zuiddorpe
Goes
Plaatsen in de gemeente Goes
's-Heer-Arendskerke, 's-Heer-Hendrikskinderen, Goes, Kattendijke, Kloetinge, Oud-Sabbinge, Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk
Hontenisse
Plaatsen in de gemeente Hontenisse
Hengstdijk, Kloosterzande, Kuitaart, Lamswaarde, Ossenisse, Ter Hole en Vogelwaarde
Hulst
Plaatsen in de gemeente Hulst
Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kapellebrug, Kloosterzande, Kuitaart, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Ossenisse, Sint Jansteen, Terhole, Vogelwaarde, Walsoorden en Zandberg
Kapelle
Plaatsen in de gemeente Kapelle
Biezelinge, Kapelle, Schore en Wemeldinge
Middelburg
Plaatsen in de gemeente Middelburg
Arnemuiden, Kleverskerke, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens
Noord-Beveland
Plaatsen in de gemeente Noord-Beveland
Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene en Wissenkerke
Reimerswaal
Plaatsen in de gemeente Reimerswaal
Bath, Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk, Rilland, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke
Oostburg
Plaatsen in de gemeente Oostburg
Breskens, Cadzand, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke, Nieuwvliet, Oostburg, Schoondijke, Waterlandkerkje en Zuidzande
Sas van Gent
Plaatsen in de gemeente Sas van Gent
Philippine, Sas van Gent, Westdorpe en Zandstraat
Tholen
Plaatsen in de gemeente Tholen
Anna Jacobapolder, De Sluis. Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint Annaland, Sint Maartensdijk, Sint Philipsland, Stavenisse en Tholen
Veere
Plaatsen in de gemeente Veere
Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Koudekerke-Dishoek, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande
Vlissingen
Plaatsen in de gemeente Vlissingen
Oost-Souburg, Ritthem, Vlissingen en West-Souburg

Gemeenten, Plaatsen en Tuinbedrijven in Zuid Holland:
Alphen aan den Rijn
Plaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alblasserdam
Plaatsen in de gemeente Alblasserdam
Alblasserdam
Albrandswaard
Plaatsen in de gemeente Albrandswaard
Rhoon en Poortugaal
Bergambacht
Plaatsen in de gemeente Bergambacht
Bergambacht
Barendrecht
Plaatsen in de gemeente Barendrecht
Barendrecht
Bergschenhoek
Plaatsen in de gemeente Bergschenhoek
Bergschenhoek
Boskoop
Plaatsen in de gemeente Boskoop
Boskoop
Berkel en Rodenrijs
Plaatsen in de gemeente Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs
Bernisse
Plaatsen in de gemeente Bernisse
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn, Simonshaven en Zuidland
Binnenmaas
Plaatsen in de gemeente Binnenmaas
Blaaksedijk, Goidschalxoord, Greup, Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Sint Anthoniepolder en Westmaas
Bleiswijk
Plaatsen in de gemeente Bleiswijk
Bleiswijk en Kruisweg
Bodegraven
Plaatsen in de gemeente Bodegraven
Bodegraven, Meije (ged.) en Nieuwerbrug
Den Haag
Plaatsen in de gemeente Den Haag
Den Haag, Kijkduin, Loosduinen en Scheveningen
Rotterdam
Plaatsen in de gemeente Rotterdam
Europoort, Hillegersberg, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Pernis, Rotterdam en Zestienhoven
Delft
Plaatsen in de gemeente Delft
Delft
Leiden
Plaatsen in de gemeente Leiden
Leiden
Zwijndrecht
Plaatsen in de gemeente Zwijndrecht
Heerjansdam, Kleine-Lindt en Zwijndrecht
Brielle
Plaatsen in de gemeente Brielle
Brielle, Vierpolders en Zwartewaal
Capelle aan den IJssel
Plaatsen in de gemeente Capelle aan den IJssel
Capelle aan den IJssel
Cromstrijen
Plaatsen in de gemeente Cromstrijen
Cromstrijen, Klaaswaal en Numansdorp
Westland
Plaatsen in de gemeente Westland
De Lier, 's-Gravenzande, Honselersdijk, Kwintsheul, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Ter Heijde en Wateringen
Dirksland
Plaatsen in de gemeente Dirksland
Dirksland, Herkingen en Melissant
Dordrecht
Plaatsen in de gemeente Dordrecht
Dordrecht
Giessenlanden
Plaatsen in de gemeente Giessenlanden
Arkel, Giessenburg, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen
Goedereede
Plaatsen in de gemeente Goedereede
Goedereede, Oostdijk, Ouddorp en Stellendam
Gorinchem
Plaatsen in de gemeente Gorinchem
Dalem enGorinchem
Gouda
Plaatsen in de gemeente Gouda
Gouda
Graafstroom
Plaatsen in de gemeente Graafstroom
Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Hofwegen, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden
s-Gravendeel
Plaatsen in de gemeente s-Gravendeel
's-Gravendeel, De Wacht en Schenkeldijk
Hardinxveld-Giessendam
Plaatsen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Boven-Hardinxveld, Giessendam, Hardinxveld-Giessendam en Neder-Hardinxveld
s-Gravenzande
Plaatsen in de gemeente s-Gravenzande
's-Gravenzande
Nieuw-Lekkerland
Plaatsen in de gemeente Nieuw-Lekkerland
Kinderdijk (ged.) en Nieuw-Lekkerland
Westvoorne
Plaatsen in de gemeente Westvoorne
Oostvoorne, Rockanje en Tinte
Nieuwerkerk aan den IJssel
Plaatsen in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Hitland, Kortenoord en Nieuwerkerk aan den IJssel
Papendrecht
Plaatsen in de gemeente Papendrecht
Papendrecht
Schoonhoven
Plaatsen in de gemeente Schoonhoven
Schoonhoven
Pijnacker-Nootdorp
Plaatsen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Delfgauw, Nootdorp, Oude Leede en Pijnacker
Ter Aar
Plaatsen in de gemeente Ter Aar
Korteraar, Langeraar, Papenveer en Ter Aar
Hellevoetsluis
Plaatsen in de gemeente Hellevoetsluis
Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet
Zoetermeer
Plaatsen in de gemeente Zoetermeer
Zoetermeer
Moordrecht
Plaatsen in de gemeente Moordrecht
Moordrecht
Hillegom
Plaatsen in de gemeente Hillegom
Hillegom
Nederlek
Plaatsen in de gemeente Nederlek
Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk
Sliedrecht
Plaatsen in de gemeente Sliedrecht
Sliedrecht
Midden Delfland
Plaatsen in de gemeente Midden Delfland
Den Hoorn, Maasland, Schipluiden en 't Woudt
Rijswijk
Plaatsen in de gemeente Rijswijk
't Haantje en Rijswijk
Hendrik-Ido-Ambacht
Plaatsen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht
Rijnwoude
Plaatsen in de gemeente Rijnwoude
Benthuizen, Hazerswoude, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan de Rijn
Zevenhuizen-Moerkapelle
Plaatsen in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Moerkapelle, Oud Verlaat en Zevenhuizen

Tuinvragen

Tuinplannen plantenencyclopedieValid HTML 4.01 Transitional


Valide CSS!

\
Tuinplannen.nl || Tuininformatie voor iedere tuinliefhebber

 
Copyright TuinPlanPartners 1995 - 2019